• Ana Sayfa
  • Eğitim Yaklaşımımız
  • REGGİO EMİLİA

REGGİO EMİLİA

·         REGGIO EMILIA YAKLASIMI

·         Reggio Emilia yaklaşımının kurucusu Loris Malaguzzi’dir. Reggio Emilia okulları Reggio Emilia kasabasında olur. Diğer bölgelerdeki okullar, yaklaşım gereği Reggio Emilia ilhamlı okullar olurlar; çünkü Reggio Emilia taklit edilecek bir program sunmaz. Tersine, her okulun kendine has özelliklerine, çocuklarına ve bulunduğu topluma göre yepyeni bir Reggio Emilia yaratması esasına dayanır. Reggio Emilia öğretmenleri için önemli olan çocuktur, ders konusu, beceri, ya da veli değil! Öğretmenler, pedagogistalarla işbirliği yaparak çocuk gelişimine uygun çalışmalarının konusunu çocukların ilgi, merak ve ihtiyaçlarından yola çıkarak keşfeder. Bu yaklaşımda her çocuğun, her sınıfın, her okulun kendine has bir kültürü vardır ve öğretmene düşen görev, bu kültürü iyi tanıyıp, buna uygun planlamayı yapmaktır. Reggio Emilia yaklaşımından esinlenen okullarda çocuklar genellikle okula koşa koşa gider, çünkü eğitim sistemi çocuğu özgür yapısı içinde, zorlamadan, örselemeden, incitmeden eğitim vermeyi hedeflemekte ve çocuğun doğasına uygun olarak kendi eğitim sistemini şekillendirmektedir.

·         Reggio Emilia Felsefesi

·         Reggio Emilia’da uygulanan programın felsefesi çocukların sanat ve doğal malzemelerle kendilerini çeşitli şekillerde ifade edebilmelerine olanak tanıyarak çocuğu gözlemek, tanımak ve gelişimini belgelemektir. Reggio okulu olduğunu belirten okullarda, estetiğe verilen önemi, sınıfların iç açıcı, güzel tasarımlarından, yetişkinlerin de bulunmaktan zevk alacağı bir ortamdan anlayabilirsiniz.

·         Reggio Emilia Okullarında Program ve Projeler Planlar kısa sürelidir ve planlar çocukların merakı, öğretmenlerin araştırması, gözlem yapan atelierista ve kendisine bağlı birkaç okulda gözlem yapan pedagogistanın gözlem notları ve fikirleri ile şekil alır ve çocukların ilgi, ihtiyaç ve merakları doğrultusunda değişebilir, şekil değiştirebilir. Atelierista atölyeyi ve projeleri yönlendiren sanat öğretmeni, pedagogista ise, çocukların gözlemlerini yapan gelişimci pedagogtur. Reggio Emilia okullarında çocuklar küçük ya da büyük gruplar halinde; kısa ve uzun süreli projeler üzerinde çalışırlar. Program, çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen projelerden oluşur. Çocuklar hem ellerini, hem de akıllarını ve duygularını kullanarak projeler üzerinde çalışırken mutludur, çünkü zaten merak ettikleri, istedikleri konular üzerinde pasif öğrenme metodlarından uzaklaşarak, kendi ilgi ve merakları doğrultusunda gözlem yapar, ölçer, sınıflandırır, tahminde bulunur, verileri yorumlayarak kendi hipotezlerini oluştururlar; deneyler yapar, gerekirse ulaştıkları sonucu değiştirirler. Reggio çocukları bilim insanıdır. Geliştirilen projelerde çocuklar; fen, doğa, matematik, dil, sanat, hareket, müzik, felsefe gibi disiplin alanlarını bir bütün halinde ele alır.

·         • Projeler merakla başlar, herşey proje konusu olabilir. Projenin, çocukların ilgisine, yorumlarına ve sorularına dayandırılması esastır. Çocuklara, kendi sorularını oluşturmaları ve cevaplar bulmaları için ortam hazırlanır, zaman verilir.

·         • Yaklaşıma göre çocukların çalışmaları, deneyimleri ve etkinlikleri öğretmen tarafından dokümante edilir. Dokümantasyon çocukların öğrenmelerini gözle görünür hale getiren bir araçtır. Bu dokümanlar genellikle çocukların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri, merak ettikleri ve sorguladıkları bir projede, iki ya da üç çocuğun birlikte çalışırken çekilen büyük fotoğrafları/ ürünleri şeklinde olabileceği gibi, aralarındaki sohbete ait notlar, çocukların soruları, video kayıtları şeklinde de olabilir. Dokümantasyon; sergi, panel, sunum, duvar resimleri, yapılan eser şeklinde olabilir.

·         • Dokümantasyon, çocuklara bilgilerini yeniden düzenlemeleri, yorumlamaları ve gözden geçirmeleri için fırsatlar yaratır. Panellerin, sunumların çocuklarla birlikte hazırlanması, çocukların öğrendiklerini pekiştirmeleri için fırsattır.

·         • Projelerde ürün değil sürece odaklanılır. O nedenle proje sergilerinde kimi çocuğun ürünü olmayabilir; katılmak isteyen zorlanmaz. O gün gelmeyen çocuğa ertesi gün o ürünü yapması için yönerge verilmez.

·         • Çocukların elde ettiği bilgi ve deneyimin diğer çocuklar ve yetişkinlerle; power point sunum, sergi, panel sunum (panolarda sürecin fotoğraflarla sergilenmesi) yoluyla paylaşımı sağlanır.

·         Reggio Emilia Okullarında Öğretmen

·         Reggio okullarında öğretmen kendi de öğrenendir; çocukların merak ettikleri konularda sürekli araştırmalar yapar, her gün sınıfta ilgi çekeceğini düşündüğü provokasyonlar hazırlar. Öğrenme sürecinde öğretmen, kendini bir katılımcı olarak görmekte ve keşfetmenin zevkini çocuklarla birlikte yaşamaktadır. (Temel ve Dere 1999) Reggio okullarında sınıflar tek bir öğretmene ait değildir. Okulun bütün eğitim kadrosu birlikte plan yapmakta ve birlikte çalışmaktadır. Haftalık planlama saatine, okulun aşçısı ve diğer görevliler de katılmaktadır. Görev hiyerarşisi yoktur, böylece herkes planlama ve çocuklarla ilgili diğer çalışmalara dahil edilmektedir. Her yaş grubu için iki öğretmen bulunmaktadır. Bazı merkezlerde, yaklaşık yirmi çocuğun bulunduğu karışık yaş gruplarından meydana gelen gruplar bulunmaktadır. Eğer sınıfta özel ihtiyaçlara sahip bir çocuk varsa (ki her sınıfta bu durumdaki iki çocuğa izin verilir) başka bir öğretmen daha sınıfa katılmakta ve bu öğretmen sadece bu çocukla değil bütün çocuklarla ilgilenmektedir. Diğer okullara göre öğretmenler fazladan; yılda ortalama 40 saat hizmet içi eğitim; 20 saat veli, zümre ve öğretmen toplantıları; 40 saat diğer seminer, çalıştay, okul partisi, kutlama hazırlıkları vs için zaman harcar. Öğretmen çocuğun ne istediğini, neyle ilgilendiğini gözlemler ve buna uygun olarak planlar yapar. Öğretmen bazen çocuğun arkasında onu anlamaya çalışarak, bazen çocuğun yanında onu direk destekleyerek, bazen de onun önünde onu daha ileri çekmek için provoke eder. Başarılı öğretmen projelerle meşgul olan çocukları keyifle gözlemleye devam eder ve yeni fikirleri görmeye çalışır. Çocuklar küçük gruplar halinde çalışırken öğretmen çocukların söylediklerini kaydetmekte ve bu kayıtları onlarla paylaşmaktadır.

·         Reggio Emilia Okullarında Çevre

·         Reggio Emilia okullarında okul tüm alanlarıyla bir bütündür ve bu çevre üçüncü öğretmendir ve çocuğun eğitimini destekler. Çocuklar meraklarına göre okulun her alanında çalışma yapabilir. Okuldaki tüm alanlar sürekli olarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre; öğretmenler ve çocuklar tarafından tefriş edilir ve çocukların projelerini destekleyecek şekilde zenginleştirilir. Reggio Emilia yaklaşımında sadece fiziki çevrenin değil sosyal çevrenin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle Reggio Emilia okullarında yetişkinler ve çocuklar arasındaki sosyal alışverişi kolaylaştırmak amacıyla bütün çocukların ve öğretmenlerin, diğer çalışanların ve ailelerin birlikte bulunabilecekleri piazza denilen büyükçe bir alan bulunmaktadır ve her fırsatta bir araya gelinmektedir. Reggio Emilia okullarında çevre çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenir; çocukların fotoğrafları ve resim, seramik çalışmaları ile zenginleştirilir. Reggio Emilia sınıflarında bulunan panolar çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur. Aynı zamanda bu panolar, öğretmenlerin velilere çocuklarının gün boyu zamanlarının çoğunu sınıfın hangi köşesinde geçirdiklerini gösteren bir diyagramı, çocukların çizimlerini ve çocukların gün içinde kendilerine sunulan bazı özel konular hakkında neler söylediklerini dile getiren metinleri içermektedir. Reggio Emilia okulları insanları içeri girmeleri ve oyun oynamaları için çeken bir atmosfere sahiptir. Her okulda aydınlık ve sakin bir ortam, sade duvarlar, ahşap mobilyalar, geri dönüştürülebilir malzemeler, camlar, aynalar, gerçek malzeme ve aletler, bitki ve çiçekler, doğal malzemeler ortamı ilgi çekici hale getirir. Her çocuğa ait ev ile iletişim sağlanan küçük posta kutuları; posta kutularının üzerlerinde çocukların anlamasını sağlayan resim ya da semboller bulunur. Reggio Emilia okullarında dikkati çeken bir diğer özellik, yer ve tavanda değişik özelliklerde aynaların bulunmasıdır. Aynalar, konveks ve konkav aynalar, ışık gölge oyun alanları, tepegözler çocuğun kendisini değişik açılardan ve değişik durumlarda gözlemesini sağlamakta ve çocuğu düşünmeye yöneltmektedir. Bu okullarda bahçeler de farklıdır; su oyunu için alanlar, tırmanma tepeleri, aileler tarafından dikilen karışık, küçük ağaçlar ve piknik masaları bulunmaktadır.

·         Reggio Emilia Okullarında Sanat

·         Çocuğun 100 dili vardır. Çocuk kendini ifade etmek için sadece sözcükler arasında sıkıştırılmamış, kendisini ifade etmesi için farklı imkanlar sağlanmıştır. Daha da önemlisi sadece ifade etmekle kalmamış, bu ifadenin sayesinde projelerde daha derin çalışmaların yapılmasına olanak sağlamıştır. Her Reggio Emilia okulunun, doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuar karışımı “Atelier” adı verilen bir atölyesi ve bunun lideri atelierista’sı (sanat öğretmeni) vardır. Atelierista ve Pedagogista da öğretmene, hem sanat hem de pedagojik yönden destek vermektedir. Öğrencinin kil, resim, kolaj, heykel, gibi yeni araçlarla kendini ifade etmesine yardımcı olmaktadır. Bu atölyelerde renkli kalemler, sulu boyalar, sınıflandırma materyalleri (bu materyaller genellikle bir kutu içerisinde bölümler halinde yerleştirilmiş durumdadır ve her kutuda kırmızı biber ve bezelye gibi farklı malzemeler bulunmaktadır), değişik türlerde kalemler, çeşitli renk ve türde kâğıtlar ve bir çok sanat malzemeleri bulunmaktadır.

·         Çocuğun 100 Dili

·         Bir çocuk 100’den ibarettir.

·         Bir çocuğun 100 lisanı, 100 eli, 100 fikri, 100 düşünme şekli, oynama şekli ve konuşma şekli vardır. 100 her zaman 100…Dinleme şekli, sevme şeklidir; Şarkı söylemek ve anlamak için, keşfetmek için… 100 zevk, 100 dünya, icat etmek için, Hayali kurulacak 100 dünya. Bir çocuğun 100 lisanı vardır; (ve yüzlerce yüzlerce dahası),

·         Ama 99’unu çalıyorlar. Okul ve bu kültür, kafayla vücudu ayırıyor.

·         Onlar çocuğa: elleri olmadan düşünmesini, kafası olmadan yapmasını, Zevk almadan anlamasını, sadece yılbaşlarında ve bayramlarda sevip şükretmesini söylüyorlar.

·         Onlar çocuğa: Zaten orada olan bir dünyayı keşfetmesini söylüyorlar ve geri kalan 99’unu çalıyorlar.

·         Onlar çocuğa: iş ve oyunun, gerçek ve fantezinin, bilim ve hayal etmenin, yerin ve göğün,

·         Sebep ve rüyanın birbirine ait olmadığını söylüyorlar. Ve onlar çocuğa 100’ün orada olmadığını söylüyorlar. Çocuk onlara: İmkansız, 100 işte orada! diyor.

·         Kaynakça:

·         İnan, H. Z. (2012). Okul öncesi eğitimde çağdaş yaklaşımlar: Reggio Emilia yaklaşımı ve proje yaklaşımı. Ankara: Anı Yayıncılık. Şahin, D. (2012). Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar. İ.H. Diken (Ed.) içinde, Erken çocukluk eğitimi. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Şahin, F. (2012). Reggio Emilia yaklaşımı. F. Temel (Ed.) içinde, Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar. Ankara: Vize Yayıncılık. Aslan, D. (2005). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 75-84. Uyanık Balat, G. (2010). Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar. G. Uyanık Balat (Ed.) içinde, Okul öncesi eğitime giriş. (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Elif Kalkan alternatifanne.com ve alternatifokullar.com

·         EN SIK SORULAN SORU; HER İKİSİ DE ALTERNATİF BİR MODEL OLAN MONTESSORI İLE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMININ FARKI NEDİR?

·         • Reggio Emilia yaklaşımını bir anda anlamak zordur; rijit değildir; her kültüre, çocuğa, öğretmene ve ebeveyne göre farklılık gösterir, yaşandıkça anlaşılır. Öğretmen eğitimi yoktur; bu felsefeyi anlamaya yönelik sürekli eğitim söz konusudur. Montessori yaklaşımında ise, sertifika programı vardır.

·         • Reggio yaklaşımı ebeveynler tarafından, Montessori yaklaşımı ebeveynler için kurulmuştur.

·         • Reggio okulları yalnızca İtalya’dadır, bu yaklaşım kültürel altyapıya göre değişkenlik gösterdiğinden, Dünyanın diğer yerlerindeki okullar kendi kültürlerine göre şekil değiştirdiğinden Reggio ilhamlı okullardır. Montessori okulları Montessori materyalleri ile Dünyanın her tarafında aynıdır.

·         • Reggio’da çocuğa göre gelişen, değişen esnek bir program vardır ve değişebilir, Montessori’de ise müfredat vardır ve o takip edilir.

·         • Reggio’da oyun malzemeleri daha çok informal (yapılandırılmamış) oyuncaklar; boyasız tahta bloklar, doğadan toplanmış malzemeler, temiz geri dönüşüm malzemeleridir. Montessori’de ise, Maria Montessori’nin hazırladığı belirli oyun materyalleri vardır.

·         • Reggio çocuğa hazır bilgi vermez. Çocuğun kapasitesine ve yaratıcı gücüne güvenerek, onun kendi başına çalışması, üretmesi, bilgiyi kendisinin yapılandırması için teşvik eder, bunu yaparken çevre ve sorularla provoke eder. Çocuk, öğretmen ve/veya aileler hipotez kurar. Montessori çocuğa öğrenilmesi gerektiğini düşündüğü her şeyi öğretir, gösterir. Öğretmen hipotezler kurar.

·         • Reggio’da sonuçtan çok süreç, Montessori’de süreçten çok sonuç önemlidir. Reggio’da tek doğru ve tek yol yoktur, çocuk sayısı kadar yol olabilir; önemli olan çocuğun ilgi ve hayallerine bağlı ilerlemektir. Montessori’de belli kalıplar, doğrular, sınırlar vardır. Çocuklar bunları Montessori metoduyla öğrenir.

·         • Reggio’da öğretmen çocukla birlikte öğrenendir, araştırandır. Çocuk başkahramandır. Montessori’de öğretmen çocuğa günlük yaşam becerilerini ve materyal kullanımını göstererek öğreten konumundadır. Çocuk ise öğrenendir.

·         • Reggio’da meraktan başlayan çocukların yapılandırdıkları projeler söz konusudur, Montessori öğretmenden çocuğa bilgi paylaşımıdır, didaktiktir.

·         • Reggio’da ses, ışık, hareket ve yemek kokuları dolu ortamlar vardır ve ortam çok önemlidir. Montessori’de dingin, huzurlu daha klasik mekanlar söz konusudur.

·         • Reggio’da çocuğun yaptığı, ürettiği her şey gözlem notları ile, ses ve video kayıtları dokümante edilir, sergilenir. Dokümantasyon yoluyla çocuklardaki gelişim çocuklar tarafından da izlenerek özdeğerlendirme yapma fırsatı yaratılır. Montessori’de gözlem yolula çocukların evreleri takip edilerek yorumlanır.

·         • Reggio Emilia’da kollektif yapı ve iletişim önemlidir, çocuklar ilişkiler yoluyla toplum içinde öğrenme sürecini yaşar. Grup etkinlikleri sık görülür. Montessori bireysel gelişime önem verir. Bağımsızlık üzerine odaklanır. Çocuğun kendi başına ayakta durmasını önemser.

·         • Reggio, ebeveynin programın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini savunur, ebeveyni günlük programa dahil eder, ebeveynden talep eder. Montessoride katılıma pek rastlanmaz.

·         • Reggio Emilia yaklaşımında çevre, Montessori’de bireysel deneyimler kişiliğin oluşmasında birincil öneme sahiptir.

·         Kaynakça:

·         The Diffrrences Between Montessori and Reggio Emilia, 10.03.2015 http://littlewondersschool.com/differnce-montessori-and-reggio-emilia/ Comparing Educational Philosophies: Montessori and Reggio Emilia, 10.03.2015 http://montessoritraining.blogspot.com.tr Cadwell, L.B., 2011 Reggio Emilia Yöntemiyle Harika Çocuk Yetiştirmek Seldin, T. 2008 Montessori Yöntemiyle Harika Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Edwards, C., Forman, G., Gandini, L., 1998 The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education Rinaldi, C., 2005 In Dialogue With Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning

yükleniyor..